10268502_668521023217366_3395505495868386940_n

10491974_658197437583058_7683054024084395204_n

 

 


Historia …
powołania do życia Częstochowskiego Koła Łowieckiego pod dzisiejszą nazwą „Prawidłowego Łowiectwa”, otwiera ogłoszenie, wycięte z gazety „Goniec Częstochowski” z datą 29 maja 1921 r. i wklejone do kroniki. Zawiadamia one myśliwych, życzących sobie przynależności do Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa aby przybyli na zebranie organizacyjne w dniu 31 maja na godzinę 8 wieczorem do Straży Ogniowej w Częstochowie.
I właśnie na tym zebraniu narodził się Częstochowski Oddział Kieleckiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa. Przy urzędowej rejestracji Koła pominięto z nazwy ” Oddziału Kieleckiego” Wśród dziewięciu założycieli tego Towarzystwa byli znani i cenieni w mieście: Aleksander Włosiński i Rajmund Zawadzki. W broń strzelecką i amunicję a także jej przeglądy serwisowe, oczywiście po cenach zaniżonych, zabezpieczał właściciel składu broni przy ul. Al. Wolności jej właściciel, myśliwy E.Perkowski.
W roku 1933, jak zapisano w kronice, ustrzelono 163 kuropatwy, 205 zajęcy oraz kilkadziesiąt bażantów i królików.
Po nocy okupacji, już w 1946 r. Koło liczyło 26 myśliwych a w 1958 zapoczątkowało współpracę ze szkolną młodzieżą wiejską z której udziałem organizowano coroczne konkursy pod hasłem „Każde Dziecko Przyjacielem Zwierząt” oraz „Leśne Porządki”. Członkowie Koła jak zwykle, obok dokarmiania zwierząt w okresach zimowych i hodowli zagrożonego wyginięciem ptactwa leśnego celem zasilania nimi dzierżawionych terenów, zajmuje się i to skutecznie, zwalczaniem wszelkiego rodzaju kłusownictwa. W ramach odstrzałów limitowych, zarabiano także na potrzeby własne przez organizowanie w latach osiemdziesiątych polowań dewizowych. Częstymi gośćmi byli tu Niemcy, Holendrzy, Duńczycy a także sokolnicy z Austrii, oczywiście ze swoimi sokołami i innymi ptakami łownymi. Obecnie Koło liczy 46 myśliwych.